Privacy Statement

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

Wie zijn wij?
Wij zijn Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions verzamelt en ontsluit gegevens voor de ondergrond en bovengrond. Wij zijn koploper in het tijdperk van digitale ontwikkelingen met onze innovatieve oplossingen voor relevante partijen die werken met omgevingsdata. Geodata, sensordata en andere gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar en toepasbaar. 

Privacy statement Nazca IT Solutions
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Nazca IT Solutions van groot belang. Wij houden ons hierbij aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.  

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht Nazca IT Solutions om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.  

Bewaartermijn
Nazca IT Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • NAW-gegevens; 
  • e-mailadres; 
  • (mobiel) telefoonnummer; 
  • IP-adres; 
  • technische browserinformatie; 
  • cookie ID; 
  • klik– en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zitten af en toe in de data die wij voor onze klanten verwerken. Doordat wij deze data verwerken, verwerken wij automatisch ook de persoonsgegevens die deze data bezit.